മനസ്സ് കണ്ടിരുന്നേൽ diary.14.05.13

മനസ്സിനു മനസ്സിനെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
പല മിത്രങ്ങളും ശത്രുക്കളായേനെ .
പല ഭരണാതികാരികളും
പ്രജകളാൽ കല്ലെറിയപെട്ടേനെ .
പല ദാമ്പത്യങ്ങളും തകർന്നുതരിപ്പണമായേനെ .
അനീതി ലഭിച്ച മാന്യന് നീതി ലഭിചേനെ .
ഭാഹ്യ രൂപത്തേയും കപട പുന്ജിരിയെയും
സൗന്ദര്യസങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കിയ മനുഷ്യൻ
അതേ ശരീരത്തിലെ മനസ്സിനെ കണ്ടിരിന്നുവെങ്കിൽ
അവനെ വൈരൂപിയെന്നു വിളിച്ചേനെ .
ചുണ്ടിൽനിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ച നാം
അതേ ചുണ്ടിനപ്പുറത്തെ മനസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .
കേട്ടിരുന്നു വെങ്കിൽ അതിന്റെ കാപട്യം അപ്പോഴേ വെളിവായേനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്