സന്തോഷത്തിന്റെ അണക്കെട്ട് diary by dr khaleelshamras on 29'05,13

സന്തോഷകരമായ ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ
വരണ്ട ഭൂമിയിലേക്ക് അതിധിയായെത്തുന്ന
പുതുമഴ  പോലെയാണ് .
ആ മഴയിൽ കുത്തിയൊഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം
മനസ്സാവുന്ന അണകെട്ടിൽ ശേഘരിചുവെക്കുക .
പിന്നീടൊരിക്കൽ ദുഖത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും
വരൾച്ചാകാലം ജീവിതത്തിൽ വന്നണയുമ്പോൾ
ചിന്തയുടെ കവാടങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്ന്
അണകെട്ടിൽനിന്നും ഇത്തിരി ഇത്തിരി
തുറന്നുവിടുക .
അങ്ങിനെ ദുഖം കൊണ്ടും നിരാശ കൊണ്ടും
വറ്റിവരണ്ട നിന്റെ മനസ്സാവുന്ന ഭൂമിക്ക്
സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും
പുതുപുത്തൻ വിളവെടുപ്പിൽ
എന്നും സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്