ചരിത്രം കുറിക്കപെടാനായി . my diary on 28.04.2013

സമയം കടന്നുപോവുന്നതോർത്ത് ദുക്കിക്കാതിരിക്കുക . 
കാരണം ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിക്കും 
നിന്നെപോലെതന്നെ ഈ ഒരു നിമിഷം 
നഷ്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു . 
ഇതേ പോലെതന്നെ 
ജീവിതത്തിൽനിന്നും അടർന്നുപൊയ 
കുറേ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു 
അനശ്വരങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾ 
മനുഷ്യ കയ്കളാൽ പിറന്നത്‌ . 
വിലപെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് 
സാക്ഷിയായത് . 
കാലം പോലും മറക്കാൻ മടിച്ച 
സ്നേഹബന്തങ്ങൾ പിറന്നത്‌ . 
ഒരുപാട് \
മനുഷ്യർ സ്വോർഗത്തിലേക്കുള്ള 
വഴി പണിതത് . 
നീ ജീവിക്കുക 
നിന്റെ പേരിലും 
മഹനീയമായൊരു ചരിത്രം 
കുറിക്കപെടാനായി . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്