എന്നിലെ നീ

അരികെ കടന്നുപോയവരിൽ ,
ഞാൻ യാത്രയായ വഴികളിൽ ,
കേട്ട രാഗങ്ങളിൽ 
പിന്നെ 
കടലിന്റെ അലയടികളിൽ 
വസന്തം വിരിയിച്ച പൂക്കളിൽ 
ഒക്കെ ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞു . 
പക്ഷെ നീ 
എൻറെ ഉള്ളിൽ 
എന്റെ ആത്മാവായി ,
എന്റെ ശ്വാസമായി 
ഞാനായിത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു . 
ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച നീ 
ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നോ ?
എന്റെ ഉള്ളിലെ സൌന്ദര്യ സങ്ങൽപങ്ങളുടെ 
പ്രതീകമാവുകയായിരുന്നോ നീ . 
 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്