നീ വഴിപിരിയുമ്പോൾ

നീ യാത്രയാവുകയാണ് . 
നിനക്കായി ഈശ്വരൻ കാത്തുവെച്ച ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് . 
ഞാൻ തന്ന സ്നേഹം 
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ എക്കാലത്തേയും 
അന്തരീക്ഷമാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു . 
ഒരേ അമ്മക്ക് നാം പിറക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് 
നിന്നെ പെങ്ങളെന്നു വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല . 
വിവാഹത്തിന്റെ കമ്പോളത്തിൽ 
എന്നെ വില്പ്പനക്ക് വെച്ചപ്പോൾ 
അവിടെയും നിന്നെ കണ്ടില്ല . 
അതുകൊണ്ട് 
നിന്നെ ഭാര്യയെന്നു വിളിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല . 
എന്തിനെന്നറിയാതെ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാതെ 
നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു . 
ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു മീതെ 
നമ്മുടെ ചിന്തകളും മനസ്സും 
നമ്മെ നാം ആക്കിയപ്പോൾ . 
നിയമങ്ങളും വേലികെട്ടുകളും ചാടി 
സ്നേഹം നമ്മെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു . 
പക്ഷെ പോയകാലവും അവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് 
സംസാരിച്ച പലമനുഷ്യരുടെയും 
അപവാദങ്ങൽക്ക് കാലം തന്നെ നല്കിയ ഉത്തരമായിരുന്നോ നീ. 
ഞാൻ വിവാഹത്തിന് പണം മാനധണ്ടാമാക്കിയെന്നു അവർ പറഞ്ഞു 
പക്ഷെ നീയൊരു പണക്കാരിയല്ലായിരുന്നു . 
ഞാൻ പതവി നോക്കിയെന്നു അവർ പറഞ്ഞു 
പക്ഷെ നിനക്ക് പതവിയില്ലായിരുന്നു . 
നീ പെണ്ണിന്റെ വെളുപ്പ്‌ നോക്കി കെട്ടിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു 
പക്ഷെ നീ വെളുത്തവളുമല്ലായിരുന്നു .
കൂടെ പിറപ്പായ പെങ്ങൾക്കും 
കൂട്ടാളിയായ ഭാര്യക്കും മീതെ 
നിന്നോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം വാഴ്നു . 
എന്റെ സ്നേഹ ത്തിന്റെ 
ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിന്നോടുള്ള 
എന്റെ സ്നേഹം എന്നും മനസ്സില് വാഴും . 
നീ വഴിപിരിഞ്ഞാലും . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്