എനിക്ക് മാറണം .

എനിക്ക് മാറണം .
എന്ന ഒറ്റ നിമിഷത്തെ ചിന്ത മാത്രം മതി 
നിന്‍റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റത്തിന്‍റെ വഴിയിലേക്ക് 
തിരിച്ചുവിടാന്‍ .
ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും 
നിന്‍റെ സ്വൊന്തം മനസ്സിന്‍റെയും ചിന്തകളുടെയും 
സൃഷ്ട്ടിയാണ് .
മാറ്റത്തിനായി ആദ്യം മാറേണ്ടത് നിന്‍റെ ചിന്തകളാണ് .
ഒരുകാര്യം ഇനിയുണ്ടാവില്ല എന്ന് നിന്‍റെ 
ചിന്തകളില്‍ ഉറപ്പിച്ചാല്‍ 
പിന്നെ അതുണ്ടാവില്ല .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്