വിഷയങ്ങള്‍


നിനക്ക് ചുറ്റും വിഷയങ്ങളാണ് .
നിന്‍റെ ചിന്തകളിലേക്ക് അവയിലെത് വേണേലും 
നിനക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാം .
അതില്‍ നിനക്ക് സന്തോഷം നല്‍കിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് .
നിന്‍റെ മനശാന്തിയെ തല്ലിതകര്‍ത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് .
നിന്‍റെ മനസ്സില്‍  അസൂയയുടെ കാട്ടുതീ പരത്തിയ 
വിഷയങ്ങളുണ്ട് .
നിന്‍റെ മനസ്സിലെ കാരുണ്യത്തെ തച്ചുണര്‍ത്തിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് .
നിന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ വസന്തകാലം 
എപ്പോഴും നിലനിര്‍ത്തിയ 
വിഷയങ്ങളെ മാത്രം നിന്‍റെ ചിന്തകളിലേക്ക് 
പ്രവേശിപ്പിക്കുക .
നിന്‍റെ ചിന്തകളില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് വെക്കുക .
ഭാഹ്യ കാലാവസ്ഥയുടെ ചാഞ്ചാട്ടതിനനുസരിച്ചു 
നിന്‍റെ ആത്മാവിന്‍റെ കാലാവസ്ഥ മാറാതിരിക്കട്ടെ .
അതിനുതകുന്ന ചിന്താവിഷയങ്ങളെ മാത്രം 
ആത്മാവിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്