Saturday, August 28, 2010

trying to purify the soul.

IN THE NAME OF GOD ,THE BENEFICENT ,THE MERCIFUL
MAY PEACE AND BLESSINGS FROM GOD ALMIGHTY BE UPON YOU AND ME
ഈ ഒരു നിമിഷം.

ഈ ഒരു നിമിഷം നീ ജീവനോടെ ഉള്ള നിമിഷം സന്തോഷിക്കാനും സ്നേഹം കൈമാറിനും അറിവ് നേടാനും മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിനു വിരുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നീ ...